Poland

Heh, dzysô bãdze kòntrowersyjno… A to dlôtë, że móm nalazłé sztëczk przódë punkòwégò a pózdni nazi karna. To Skrewdriver, bò ò nim nen wpisënk, je wespółòdpòwiedzalny za pòwstanié taczich gówien jak òrganizacëjë Blood & Honour czë Combat18… Ale mają téż jeden sztëczk, jaczi mie so widzy (chòc mòże to za wiôldżé słowò): Poland. Czëtającë nen lëchi dolmaczënk pòmëszlë, jak letkò je gò zamienic tak, żebë to bëła piesniô kaszëbsczich nacjonalëstów procëm pòlsczémù państwu… 😉

Wa najachale mój krôj,
waszą krëwią i stalą
Nigdë wa sã nie pëtalë,
co më tedë czëlë.

Më nie mielë nôdzejë,
czedë wa wëbijalë nasz naród
Më stôwelë procëm waszëch kùl
ale to bëła biôtka bez szans

Wa nie rozmiejeta ë nie zrozmiejeta ti zemie!
Gôdóm, że nie rozmiejeta ë nie zrozmiejeta naszi zemie!

Wa chcelë zabrac nama dzyrzkòsc
Wa chcelë zabrac nama bùchã,
Wa delë nama le cerpienié
Wa òchabelë nas!

Më założelë Zrzeszô,
Bë ùniesc lëftã głos.
A czedë më mielë ju gôdac,
Wa zniszczeła jã.

Wa nie rozmiejeta ë nie zrozmiejeta ti zemie!
Gôdóm, że nie rozmiejeta ë nie zrozmiejeta naszi zemie!

Wa nie rozmiejta ti kùlturë, wa nie rozmiejeta nas!
Nie rozmiejeta tegò cerpieniô, nie rozmiejeta ùcemiãdżi.

Wë nie rozmiejeta ë nie zrozmiejeta ti zemie!
Gôdóm, że nie rozmiejeta ë nie zrozmiejeta naszi zemie!

Nie chemë was tuwò, waszëch tanków ë strachù, precz!
Dlôczë nie data nama pòkù ë nie nie wëjedzeta stądk?

~ by Michôł on January 4, 2011.

2 Responses to “Poland”

  1. Widzy mie sã nen tekst w 90% 🙂
    cekawo i mòżna rzeknąc, że jo – përzinkã kontrowërsjë w tim je 🙂

  2. Hehe. Doch punkrock muszi bec kontrowersejny.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: