The dirty glass

Zôkładóm słuchawczi na ùszë ë ni mògã óprzestac słëchac karna Dropkick Murphys. Boston, skądka òni pòchôdają je prôwdzim zôgłãbiã dobri, punkòwi mùzyczi – w tim prawie przëtrôfkù z celticczima kòrzeniama. The Dirty Glass, czëlë Nielusô Bùska w kaszëbsczim dolmaczënkù niżi telediskù (kùrsywą zaznaczony głos białczi). Słëchôjta, czëtôjta, spiéwôjta!

Nielusô Bùska

Murphy, Murphy czëjesz të mie
Żdóm na cebie noce
ë dnie
Twój ból to dlô mie le smiech, twój żôl zabawą je
Mést zdrowie ë redosc mô ce mie zabróné

Darcy, czedë jô pòtkôł ce jô béł piãc lôt za młodi
Knôpk pòniżi swegò wiekù, jô tak wiedno gôdôł
Kòżdemu co chcôł to czëc ë tim co miele to dzes
A jô ce w  remiona bra, miłosc ce dôwa

Darcy, Darcy, miełô ma
Ùmierającégò të mie òstawiła
Z whisky, dżinã, kùflã piwa
Dlô ce jem ùpadłi, mieła

Të kôza mie so zamknąc ë të pòkôza mie dwiérze
Ale të wiedno czorgôł sã nazôd proszącë ò wicy
Jô da ce czułosc, stółk ë kùchë

A pózdni të mie da ból w nielusy bùsce
(Jo, të òstawioné gò môsz bez dëtków, żëca, dëcha)
Wiész, jô czãsto mëszla jak të otmëkôł me dwiérze
Në, z dowodã mego bracëna to szło ale chiże
Jes të letczi na móskù, wicy jak pierszégo dnia

Darcy, Darcy, miełô ma
Ùmierającégò të mie òstawiła
Z whisky, dżinã, kùflã piwa
Dlô ce jem ùpadłi, mieła

Nie jes të pierszi co mie pòzwie, nie mdzesz të slédny
Oooo, jem gwës, że nié, wiém ò twòji ùszłosce
Słëchôj za wëstrzałã w tim swòjim mòbilkù
Wszetcz
é nocë të le sedzôł na mòjim szituzu
(Jo, të wza gò wiôldżim, a òstawioné môsz na dnie)
Pilejë swòjégò nosa, skąd jô to mia wiedzec
Że òn to je diôcheł ë wiôlgô òchëba

To bëło dowslôde sëkò, terô rzeknã ce bye bye

Darcy, Darcy, miełô ma
Ùmierającégò të mie òstawiła
Z whisky, dżinã, kùflã piwa
Dlô ce jem ùpadłi, mieła
Darcy, Darcy, miełô ma
Ùmierającégò të mie òstawiła
Z whisky, dżinã, kùflã piwa
Dlô ce jem ùpadłi, mieła

~ by Michôł on August 9, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: