Gotta go!

Ju w łżëwiace mdzemë mòglë w gdińsczim Ùchù ùczëc jeden z lepszich (jo, jo, mòże to je le blós mòjô dba ;-)) karnów hardcore punka Agnostic Front. Wôrt je przëbôczëc, że amerikańsczi HC to òdpòwiesc na eùropejską mùzykã Oi! ë kùńc “prôwdzëwégò” (w sensu niekòmercjowégò) punkrocka.

Agnostic Front je krótkò sparłączony z jinym pësznym karnã Warzone. Zrzëszô jich sprôwa United & Win midze skinheadama (nôleżnicë Warzone, nimò swòjégò latinosczégò pòchòdzënkù są skinheadama) a (hc-)punkama. Ò tim téż w dzélu je w słowach sztëczkù Gotta Go, jaczi móm nalazłé na Youtube.

From the East Coast, to the West Coast – gotta, gotta, gotta go
True sounds of the revolution – gotta, gotta, gotta go
In our harts and in our souls – gotta, gotta, gotta go
United we stay, divided we fall – gotta, gotta, gotta go
oi! oi! oi!

Òd pòrénkù do zôpadu – mùszã, mùszã, mùszã jic
Zwãczi rewòlucëji – mùszą, mùszą, mùszą jic
W najich sercach i najich dëszach – bãdą, bãdą, bãdą szłë
Zrzëszonëma jo!, pòdzélonëma smierc – nót je, nót je, nót je jic!
oi! oi! oi!

Advertisements

~ by Michôł on March 15, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: