Skinhead

•January 22, 2011 • Leave a Comment

Chcemë le pòcygnąc ną glacmanową témã dali. Slédno béł Skrevdriwer, karno chtërné wëcygnãło skinheadową młodzëznã na prawą starnã pòliticzny rësznotë (ju barżi na prawò òd nich nick nie bëło). A skądka sã ti glacmani tak òglowò wzãle? Në, doch z Jamajczi 🙂
Dzysô sztëczk jednégò jamajczika, chtëren do kùńca grôł dlô skinheadów w Wiôldżi Britaniji – Lauren Atkins w sztëczku Skinhead.
Continue reading ‘Skinhead’

Poland

•January 4, 2011 • 2 Comments

Heh, dzysô bãdze kòntrowersyjno… A to dlôtë, że móm nalazłé sztëczk przódë punkòwégò a pózdni nazi karna. To Skrewdriver, bò ò nim nen wpisënk, je wespółòdpòwiedzalny za pòwstanié taczich gówien jak òrganizacëjë Blood & Honour czë Combat18… Ale mają téż jeden sztëczk, jaczi mie so widzy (chòc mòże to za wiôldżé słowò): Poland. Czëtającë nen lëchi dolmaczënk pòmëszlë, jak letkò je gò zamienic tak, żebë to bëła piesniô kaszëbsczich nacjonalëstów procëm pòlsczémù państwu… 😉
Continue reading ‘Poland’

Merry Christmas

•January 2, 2011 • Leave a Comment

Ju pò swiãtach a ë téż Nowi Rok ju sã naczął, ale na nen sztëczk je wiedno czas 🙂 Dzãka Markòwi, że mô mie ò nim przëbôczoné!

Merry Christmas! I don’t want to fight tonight with you 🙂
Continue reading ‘Merry Christmas’

Oh Bondage, Up Yours!

•August 12, 2010 • 1 Comment

Dzysô legeńda britijsczégò punk-rocka. W ti punkòwi spòlëznie to nawetka gwiôzda swiatowégò fòrmatu. Jich pierszi singel Oh Bondage, Up Yours! trzëmóny je ju za klasikòwi a Germ Free Adolescents na jaczim nalôzł sã nen sztëczk za nôlepszi albùm wszechczasów.

Continue reading ‘Oh Bondage, Up Yours!’

Betonowe Sandały na youtube

•August 9, 2010 • Leave a Comment

Tegò tu ni mògło zafëlowac. Lejdis end dżentelmen. Wideò z kòńcertu Betonowëch Sandałów w Wejrowie z 1996 rokù. Zdrzéta!

Continue reading ‘Betonowe Sandały na youtube’

The dirty glass

•August 9, 2010 • Leave a Comment

Zôkładóm słuchawczi na ùszë ë ni mògã óprzestac słëchac karna Dropkick Murphys. Boston, skądka òni pòchôdają je prôwdzim zôgłãbiã dobri, punkòwi mùzyczi – w tim prawie przëtrôfkù z celticczima kòrzeniama. The Dirty Glass, czëlë Nielusô Bùska w kaszëbsczim dolmaczënkù niżi telediskù (kùrsywą zaznaczony głos białczi). Słëchôjta, czëtôjta, spiéwôjta!

Continue reading ‘The dirty glass’

Silver and Gold

•April 2, 2010 • 2 Comments

Znôù ò Joe Strummerze… Ta sama platka co sztërë wpisënczi nazôd ë pòstãpny sztëczk co mògã gò słëchac non-stop 🙂

Continue reading ‘Silver and Gold’

Tony and Vinny

•March 31, 2010 • 2 Comments

Baro fejn sztëczk nieznónégò mie chùdzy karna Dirty Filthy Mugs. Wôrt je tegò pòsłëchac!

Continue reading ‘Tony and Vinny’

Serce

•May 18, 2008 • Leave a Comment

Ni ma wiarë na tim swiece – ni ma!

Co tu wiele pisac, jeden z pierszich, kaszëbsczich, punkrockòwëch sztëczków zagróny w 1993 rokù w Wejérowsczim Centrum Kùlturë przez karno Betonowe Sandały. Aùtorã tekstu je Frãc Sãdzicczi, nieżëjący ju pòéta ë pisôrz z Rotãbarga pòd Kòscérzëną.

Miasto

•April 18, 2008 • Leave a Comment

Mùzykòwą jinspiracëją dlô ti kapeli bëłë taczé karna jak Sham 69, Buzzcocks czë Ramones, co letkò jidze ùczëc w jich songach. Pòchòdającé z Grudziąca karno Cela nr 3 graje pëszną pankòwą mùzykã ju òd wicy jak 20 lat! Ë wiedno na nen sóm ôrt, bez niepòtrzebnëch zmianów.

Zaczątk mielë w grëpie Zanik pamięci, chtërna to grëpa pòwsta w 1985 rokù, ju rok pózdni zmienilë miano na brëkòwóné dzysdniowò, a parłącze sã to z awanturama w banie do Torunia òbczas rézë na kòncert ë nieżdóną bëtnoscą w sôdze, prawie w celi numer trzë…

Kwiaty, Spiker, Piwo, Czy to ważne – jô to mògã wiedno czëc (chòc mòjô białka nie lëdô za wiele słëchac ti baro prosti punkòwi mùzë). Czekawé je to, że prawie negò Spikera nie chcą grac ju na gigach, dolmaczą to tim, że nibë nie rozmiją tegò zagrac, ale doch nie je to za drãgô sprawa. Në tak czë sak, terô czëjemë Miasto.

Miasto – człowiek zagubiony…

Continue reading ‘Miasto’