Skinhead

•January 22, 2011 • Leave a Comment

Chcemë le pòcygnąc ną glacmanową témã dali. Slédno béł Skrevdriwer, karno chtërné wëcygnãło skinheadową młodzëznã na prawą starnã pòliticzny rësznotë (ju barżi na prawò òd nich nick nie bëło). A skądka sã ti glacmani tak òglowò wzãle? Në, doch z Jamajczi 🙂
Dzysô sztëczk jednégò jamajczika, chtëren do kùńca grôł dlô skinheadów w Wiôldżi Britaniji – Lauren Atkins w sztëczku Skinhead.
Continue reading ‘Skinhead’

Poland

•January 4, 2011 • 2 Comments

Heh, dzysô bãdze kòntrowersyjno… A to dlôtë, że móm nalazłé sztëczk przódë punkòwégò a pózdni nazi karna. To Skrewdriver, bò ò nim nen wpisënk, je wespółòdpòwiedzalny za pòwstanié taczich gówien jak òrganizacëjë Blood & Honour czë Combat18… Ale mają téż jeden sztëczk, jaczi mie so widzy (chòc mòże to za wiôldżé słowò): Poland. Czëtającë nen lëchi dolmaczënk pòmëszlë, jak letkò je gò zamienic tak, żebë to bëła piesniô kaszëbsczich nacjonalëstów procëm pòlsczémù państwu… 😉
Continue reading ‘Poland’

Merry Christmas

•January 2, 2011 • Leave a Comment

Ju pò swiãtach a ë téż Nowi Rok ju sã naczął, ale na nen sztëczk je wiedno czas 🙂 Dzãka Markòwi, że mô mie ò nim przëbôczoné!

Merry Christmas! I don’t want to fight tonight with you 🙂
Continue reading ‘Merry Christmas’

Oh Bondage, Up Yours!

•August 12, 2010 • 1 Comment

Dzysô legeńda britijsczégò punk-rocka. W ti punkòwi spòlëznie to nawetka gwiôzda swiatowégò fòrmatu. Jich pierszi singel Oh Bondage, Up Yours! trzëmóny je ju za klasikòwi a Germ Free Adolescents na jaczim nalôzł sã nen sztëczk za nôlepszi albùm wszechczasów.

Continue reading ‘Oh Bondage, Up Yours!’

Betonowe Sandały na youtube

•August 9, 2010 • Leave a Comment

Tegò tu ni mògło zafëlowac. Lejdis end dżentelmen. Wideò z kòńcertu Betonowëch Sandałów w Wejrowie z 1996 rokù. Zdrzéta!

Continue reading ‘Betonowe Sandały na youtube’

The dirty glass

•August 9, 2010 • Leave a Comment

Zôkładóm słuchawczi na ùszë ë ni mògã óprzestac słëchac karna Dropkick Murphys. Boston, skądka òni pòchôdają je prôwdzim zôgłãbiã dobri, punkòwi mùzyczi – w tim prawie przëtrôfkù z celticczima kòrzeniama. The Dirty Glass, czëlë Nielusô Bùska w kaszëbsczim dolmaczënkù niżi telediskù (kùrsywą zaznaczony głos białczi). Słëchôjta, czëtôjta, spiéwôjta!

Continue reading ‘The dirty glass’

Silver and Gold

•April 2, 2010 • 2 Comments

Znôù ò Joe Strummerze… Ta sama platka co sztërë wpisënczi nazôd ë pòstãpny sztëczk co mògã gò słëchac non-stop 🙂

Continue reading ‘Silver and Gold’